Centrum pro védská studia, Lužce
Co chystáme?
Harinámy - každou středu a pátek od 16 hodin. Sraz u Obecního domu na náměstí Republiky.
Veřejné programy - každou středu v restauraci Góvinda v Soukenické ulici od 18 hodin.
Hostiny - každou neděli v chrámu Lužce od 14 hodin.
Vaišnavský kalendář 2018
Dnešní daršan - 20. února 2018
Archiv

Sankírtan

Rozdávání knih a prasádam

Ze všech činností oddané služby považoval Šríla Prabhupáda za nejdůležitější rozdávání jeho knih popisující vědu vědomí Krišny. „Lidstvo trpí kvůli zapomenutí na to, že Krišnovi patří všechen požitek, že je svrchovaným vlastníkem všeho a nejlepším přítelem každého. Probouzet toto vědomí v celé společnosti je tedy tou největší, prvotřídní dobročinností.“ (Šríla Prabhupáda – Bhagavad-gítá 5.25, význam). Každý týden vyjíždějí z chrámu oddaní do českých měst a vesnic předat osobám hledajícím pravdu poznání, které je k ní může zavést. Pravda z úst čistého oddaného může proniknout až přímo do jejich srdce. Postupnému očišťování lidí napomáhají rovněž desítky balíčků prasádam, jídla pro duši, rozdávané oddanými plnými hrstmi.

BBT

Nakladatelství Bhaktivédanta Book Trust založené v roce 1972 Šrílou Prabhupádou je dnes největším nakladatelstvím vydávající knihy o indickém náboženství a filozofii. Její česká pobočka překládá z angličtiny a tiskne knihy převážně Šríly Prabhupády a je tak neoddělitelnou součástí hlavního poslání následovníků Šríly Prabhupády – rozdávání knih popisující slávu Šrí Krišny a oddané služby Jemu.

Harinámy

Již řadu let patří neodmyslitelně ke koloritu Prahy barevný radostný průvod oddaných zpívajích svatá jména Krišny doprovázející se hrou na harmónium, mridangy a karatály. Tento zpěv představuje juga-dharmu pro tento věk. Vyrážíme pravidelně ve středu a v pátek v 16:00 od Obecního domu na náměstí Republiky. Chcete-li se připojit, jste srdečně zváni. „Sankírtan přináší milost Krišnových svatých jmen mase duchovně netečných lidí a vlastně všem živým bytostem, které jinak nemají příležitost či sklon k vědomí Krišny. Toto veřejné zpívání očišťuje zamořenou atmosféru Kali-jugy. Každý, kdo se ho zúčastní, bude drahý Pánu Čaitanjovi.“ (Bhakti Vikáša Svámí – Příručka pro začátečníky o nauce vědomí Krišny).